תיירים מחוסנים יוכלו לבקר בארץ החל מה-1 בנובמבר

הודעה ממטה ההסברה למאבק בנגיף הקורונה – משרד הבריאות
********************************
*מתווה תיירים מחוסנים*

*המתווה*
• החל מיום 1.11.21, תתאפשר כניסת כל מחוסן (זר) העומד בכל התנאים המצטברים:
– לא שהה במדינה אדומה ב-14 הימים שקדמו לכניסתו לישראל.
– חוסן בחיסון שאושר על ידי ה-WHO או החלים, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 3 להלן.
– אין מניעה אחרת להכניסו לישראל.
– נכנס לישראל דרך נתב”ג.
• זר שלא עומד בתנאים לעיל לא תתאפשר כניסתו לישראל באמצעות מתווה זה, גם לא בתנאי בידוד מלא (עבור אוכלוסייה זו ימשיכו להתקיים ועדות חריגים).


2. *החיסונים המאושרים במתווה*
• Moderna
• Pfizer
• Johnson & Johnson – Janssen
• AstraZeneca
• Covishield
• Sinopharm
• Sinovac
• SputniK-V – בכפוף לסייגים המופיעים בהמשך

3. *פרוטוקול חיסון והחלמה המאושר על ידי משרד הבריאות*
• זרים שחוסנו בפייזר, מודרנה, אסטרהזניקה, סינובאק או סינופארם:
– חוסנו בשני חיסונים וחלפו 14 ימים או יותר מהחיסון השני ביום כניסתם לישראל (אך לא יותר מ-180 ימים בעת עזיבתם את ישראל).
– חוסנו במנת דחף וחלפו 14 ימים או יותר מהחיסון ביום כניסתם לישראל.

• זרים שחוסנו בחיסון של ג’נסן:
– חלפו 14 ימים או יותר מהחיסון ביום כניסתם לישראל (אך לא יותר מ-180 ימים בעת עזיבתם את ישראל).
– חוסנו במנת דחף וחלפו 14 ימים או יותר מהחיסון ביום כניסתם לישראל.

• זרים שמציגים אסמכתא, הניתנת לאימות דיגיטלי במערכות משרד הבריאות בישראל, על תוצאה חיובית בבדיקת NAAT (בדיקה מולקולרית דוגמת PCR):
– חלפו 11 ימים או יותר מהבדיקה ביום כניסתם לישראל (אך לא יותר מ-190 ימים בעת עזיבתם את ישראל).
– קיבלו בנוסף לפחות מנה אחת מהחיסונים שאושרו על ידי ה-WHO (אין משמעות לחלוף הזמן ולסדר האירועים).

המדינות שמנפיקות תעודות הניתנות לאימות דיגיטלי במערכות משרד הבריאות בישראל:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en

• זרים שחוסנו בספוטניק, החל מיום 15.11.21, ובכפוף לתוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית בישראל (ישהו בבידוד עד לקבלת תוצאה חיובית):
– חוסנו בשני חיסונים וחלפו 14 ימים או יותר מהחיסון השני ביום כניסתם לישראל (אך לא יותר מ-180 ימים בעת עזיבתם את ישראל).
– חוסנו במנת דחף וחלפו 14 ימים או יותר מהחיסון ביום כניסתם לישראל.


4. *תהליך הכניסה לישראל*
• ביצוע בדיקת PCR עד 72 שעות לפני הטיסה.
• מילוי הצהרת נוסע נכנס לישראל:

– נוסעים בעלי תעודה דיגיטלית הניתנת לאימות, יסרקו או יטענו את תעודת ההתחסנות או ההחלמה שלהם לטופס הנוסע הנכנס ויקבלו תו ירוק טרם עלייתם למטוס.

– נוסעים שאינם בעלי תעודה דיגיטלית הניתנת לאימות, יצהירו על החיסונים בטופס הנוסע הנכנס, וימלאו בנוסף טופס בקשה לקיצור בידוד, אליו יצרפו את המסמכים הרלוונטיים ויקבלו תו ירוק טרם עלייתם למטוס.

• תנאי עלייה למטוס:
– הצגת תיעוד על תוצאה שלילית בבדיקת PCR שבוצעה עד 72 שעות לפני הטיסה לישראל.

– הצגת אישור מילוי הצהרת נוסע נכנס.

– הצגת אחד מבין המסמכים הבאים:
* – * תעודת התחסנות המעידה על ביצוע חיסונים בהתאם למפורט בסעיף 3 לעיל
* – * תעודת החלמה, הניתנת לאימות דיגיטלי במערכות משרד הבריאות בישראל, המעידה על החלמה.
* – * אישור כניסה חריג ממשרד הפנים (מתווה חריגים, קבוצות)

• ביצוע בדיקות מדגמיות של מסמכים ועמידה בתנאים על ידי רשות האוכלוסין וההגירה בנתב”ג.

• ביצוע בדיקת PCR לאחר הנחיתה בנתב”ג, בידוד עד קבלת תוצאה שלילית או למשך 24 שעות, המוקדם מביניהם.

• עבור מחוסני ספוטניק בלבד – ביצוע בדיקה סרולוגית בנתב”ג, בידוד עד לקבלת תוצאה חיובית (בנוסף לבידוד עד קבלת תוצאה שלילית בבדיקת ה-PCR שבוצעה לאחר הנחיתה).


5. *מקרים ותגובות* (המלצת משרד הבריאות)

• זר בתחנת המעבר שאינו עומד בתנאי הסף – כניסתו לישראל תסורב והוא יוחזר לארץ המוצא.

• זר שאומת לקורונה בזמן שהותו בישראל – העברה למלונית חולים באחריות פקע”ר, טיפול רפואי על חשבון ובמסגרת הביטוח הפרטי של הזר.

• מחוסן ספוטניק שקיבל תוצאה שלילית בבדיקה סרולוגית – תתאפשר שהותו בישראל בכפוף לבידוד מלא (14 ימים עם אופציה לקיצור ל-7 ימים), אך הוא יורשה לחזור לארצו בתקופת הבידוד.

• זר המציג מסמך מזויף – תסורב כניסתו לישראל למשך 5 שנים.

• זר מאומת המסרב להתפנות למלונית או מפר בידוד – תסורב כניסתו לישראל למשך 5 שנים.

• זר שאינו מאומת המפר בידוד – תסורב כניסתו לישראל למשך 3 שנים.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print

כתיבת תגובה


לישראלים שהוריהם בארץ או מרוחקים!

קבלת מידע ישיר בנושאי פנסיה, צוואות, שירותי רפואה, ביקורים בארץ ועוד.
סקירות שונות של אפשרויות טיפול, אשפוז, ימי כיף, סיוע משפטי.
הטבות כספיות בלעדיות למגוון מוצרים ושירותים.
מפגשים מקוונים עם מומחים בנושאים רלוונטיים.
כל החדשות מארץ בעמוד אחד!

ההרשמה בחינם ומיידית!