מספרי טלפון וקישורים חשובים


לחצו כאן לשלוח לנו מספרי טלפון נוספים שצריכים להיות ברשימה

חברהמחלקהמספר טלפוןאימיילאתר* מספרשעות פעילותהמשרד לשיוויון חברתימוקד עזרה לקשישים בודדים97237278199<a href=https://fb.watch/808tEY551a/ rel=noopener noreferrer target=_blank>הסבר השרה מירב כהןבזקשירות לקוחות97237278199<a href=https://www.bezeq.co.il/ rel=noopener noreferrer target=_blank>BEZEQ.CO.ILביטוח לאומימרכזיה - מקושרת לכל המחלקות97248812345ביטוח לאומיייעוץ לאזרחים ותיקים9723625010797226709857,<a href=mailto:9696@nioi.gov.il . . .

כדי לראות עמוד זה במלואו עליך להרשם לאתר - הרישום הוא ללא עלות:

Hahorim Liti Lior Slide ההורים

ימים
שעות
דקות
ההרצאה החלה! הצטרפו אלינו! מלאו את טופס ההרשמה ותקבלו קישור לזום.


לישראלים שהוריהם בארץ או מרוחקים!

קבלת מידע ישיר בנושאי פנסיה, צוואות, שירותי רפואה, ביקורים בארץ ועוד.
סקירות שונות של אפשרויות טיפול, אשפוז, ימי כיף, סיוע משפטי.
הטבות כספיות בלעדיות למגוון מוצרים ושירותים.
מפגשים מקוונים עם מומחים בנושאים רלוונטיים.
כל החדשות מארץ בעמוד אחד!

ההרשמה בחינם ומיידית!