מה הסערה בעניין הביטוח הסיעודי?

רשות ההון פרסמה טיוטה לשינוי תקנות הכוללות הפחתה של 10% בתשלומי הביטוח הסיעודי והארכת תקופת ההמתנה

רשות שוק ההון פרסמה ב-1 באוגוסט 2023 טיוטת הוראות המסדירות את הכיסוי בביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי קופות החולים ומטרתן ייצוב קרנות המבוטחים המעניקות גיבוי לפוליסות לטווח ארוך. צעד זה מבוצע על רקע עליה משמעותית בשיעור התביעות המוגשות בביטוחים סיעודיים בשנים האחרונות. המהלך צפוי לסייע לייצוב קרנות המבוטחים ולאפשר את המשך שיווק הפוליסות לציבור.

בטיוטה שפורסמה להערות הציבור נקבע שתקופת ההמתנה בפוליסה תוארך מחודשיים לחצי שנה וכן תבוצע הפחתה בתגמולי הביטוח החודשיים, מסכום של כ-6,100 ש”ח לסכום של 5,500 ש”ח

כל המידע על השינויים לרעה בביטוח הסיעוד שבטיוטת הוראות הביטוח החדשות:

מסבירה את הסוגיה מענית שלזינגר, עובדת סוציאלית ומומחית למימוש זכויות בזיקנה:

עדכון: ב-9 באוגוסט פרסם ד”ר אוריין יצחק מכתב שבו הוא מודה מודה למנכ”ל משרד הבריאות מר משה בר סימן טוב על החלטתו הראויה להורות לקופות החולים שלא להישמע להנחיית הממונה על רשות שוק ההון והביטוח לשנות את מתווה פוליסת הביטוח הסיעוד. בנוסף מוסיף אוריין מידע המצביע כל כך שהשינויים המוצעים מבוססים על נתונים שנויים במחלוקת. לחצו כאן לקריאת המכתב.

הערות לטיוטה ניתן להגיש עד יום 20 באוגוסט 2023 לידי גב’ שירה עמיאור בדואר אלקטרוני Shiraam@mof.gov.il.                                                            

דיונים בהערות יתקיימו במשרדי רשות ההון בירושלים, בימים 23 באוגוסט ו-27 באוגוסט. לתיאום ישיבה יש ליצור קשר עם גב’ אילנית דהן בטלפון: 02-5317100 או בדואר אלקטרוני: idahan@mof.gov.il.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print

כתיבת תגובה


לישראלים שהוריהם בארץ או מרוחקים!

קבלת מידע ישיר בנושאי פנסיה, צוואות, שירותי רפואה, ביקורים בארץ ועוד.
סקירות שונות של אפשרויות טיפול, אשפוז, ימי כיף, סיוע משפטי.
הטבות כספיות בלעדיות למגוון מוצרים ושירותים.
מפגשים מקוונים עם מומחים בנושאים רלוונטיים.
כל החדשות מארץ בעמוד אחד!

ההרשמה בחינם ומיידית!