מדיניות כניסה לישראל בתקופת הקורונה – עדכון מרשות האוכלוסין וההגירה

מדיניות כניסת זרים לישראל בתקופת הקורונה

לחצו כאן להנחיות מיועדות  עבור הגעת זרים לישראל    –תאריך עדכון 28.04.2021

מתוך ההנחיות:

להלן המקרים שבהם תאושר באופן חריג ולאחר בחינה, כניסתם של זרים לישראל:

זרים מחוסנים או מחלימים – כניסתם תותר במקרים הבאים:

  1. אזרח או תושב קבע אשר מרכז חייו בחו”ל ויש לו בן משפחה מדרגה ראשונה בישראל יכול להגיע עם בן/בת הזוג וילדיהם לביקור בישראל, אף אם הם זרים.
  1. זר שיש לו בן משפחה ישראלי (אזרח או תושב קבע) מדרגה ראשונה השוהה בישראל, רשאי להגיע עם בן/בת הזוג וילדיהם לביקור בישראל.
  • על כל הזרים המבקשים להיכנס לישראל להוכיח חיסון או החלמה (למעט ילדים עד גיל שש).
  • הוכחת הקרבה תעשה ע”י בדיקה במרשם האוכלוסין וע”י הצגת מסמכים רלוונטיים ומאומתים כדין (חותמת אפוסטיל) המוכיחים את הקשר המשפחתי, ולאחר מכן רישום במרשם האוכלוסין. אישור לפטור מחותמת אפוסטיל, במקרים חריגים, יינתן על-ידי ראש האגף הקונסולרי במשרד החוץ או סגנה.
  • את הבקשות יש להגיש בלשכת מינהל האוכלוסין או ישירות באמצעות נציגות ישראל במקום שהותו של הזר: https://go.gov.il/consularservices.

הנחיות לנכנסים וליוצאים ממדינת ישראל

עדכון מ 03.05.2021

נוכח שיעורי התחלואה הגבוהים בעולם ונוכחות וריאנטים מדאיגים, החל מתאריך 3.5.21 מי ששהו ב-14 הימים שקדמו להגעתם לישראל במדינות: אוקראינה, אתיופיה, ברזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו וטורקייה יחויבו בבידוד, לרבות מחלימים ומחוסנים.
הוראה זו לא תחול על מחוסנים ומחלימים ששהו עד 12 שעות בשטח שדה תעופה של אותה המדינה, ובו בלבד.
אזרחים זרים אשר ייכנסו ממדינות אלו יחויבו בבידוד במקום מטעם המדינה (מלונית). 

עדכון לגבי קטינים שנולדו בחו”ל ועדיין לא רשומים במרשם האוכלוסין:

לאור התפרצות נגיף הקורונה והמגבלות הקיימות ובהתחשב בהיקף הפניות הגדול של אזרחים ישראליים המתגוררים דרך קבע בחול ומעוניינים להגיע לביקור בישראל עם ילדיהם שנולדו בחול, וטרם נרשמו במרשם האוכלוסין כמתחייב בחוק, בתקופה הקרובה, ובהתחשב בתהליכי הרישום המצריכים התארגנות מוקדמת, הוחלט על ידי רשות האוכלוסין וההגירה, בתיאום עם משרד החוץ ובאישור שר הפנים, לאפשר בעת הזו כניסת ילדים קטינים של אזרחים ישראלים באמצעות דרכוניהם הזרים, לאחר שהחלו בתהליך הרישום אך טרם השלימו הליך זה, עד לתאריך 30 לספטמבר 2021 .לאחר מועד זה לא תתאפשר כניסת ילדים לאזרחים ישראלים ללא רישום במרשם האוכלוסין כמתחייב בחוק וכניסה בדרכון ישראלייובהר כי בימים אלה, בשל מגבלות הקורונה, נדרש לקבל אישור חריג לצורך כניסה לישראל למטרת ביקור עם דרכון זר. לצורך קבלת אישור כניסה לישראל בדרכון זר, יש להגיש בקשה לנציגות ישראל בחוללבקשה לאישור הכניסה של ילדים של אזרחים ישראליים בדרכון זר, יש לצרף את המסמכים הבאים:

· טופס בקשה לרישום נולד;

· העתק תעודת לידה גם אם טרם אומתה כדין;

· כל מסמך אחר הנדרש לצורך השלמת הליך הרישום ואשר מצוי בידי האזרחים*

· מגיש הבקשה יצרף מכתב ובו יציין כי מדובר בביקור בלבד, וכי הנו מתחייב כי תוך 60 ימים 

מחזרתו למדינה בה מרכז חייו ירשום את ילדיו כמתחייב בחוק, ויאשר שידוע לו שלאחר 

2021.9.30 לא תתאפשר כניסה נוספת של ילדיו ללא השלמת הליך הרישום

את הבקשה ניתן להגיש בדואל ואין צורך להגיע לנציגות.

באפשרות האזרחים הישראליים להשלים את הליך הרישום במהלך הביקור בישראל באחת מלשכות רשות 

האוכלוסין וההגירה או בנציגות ישראל הקרובה למקום מגוריהם.

*מידע לגבי המסמכים הנדרשים לצורך רישום לידה בחול נמצאים בקישור הבא:

https://www.gov.il/he/service/registration_of_a_child_who_was_born_abroad

עדכון לאזרחים ישראלים – 03.05.2021

הממשלה אישרה את תקנות משרד הבריאות בעניין היציאה מישראל:

  1. תיאסר היציאה על אזרחי ישראל (למעט חריגים) למדינות אלו: אוקראינה, אתיופיה, ברזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו ותורכיה.
  2. מי שאינו אזרח ישראלי יוכל לטוס למדינות אלו לצורך יציאה למקום מגורים קבוע בלבד.
  3. איסור היציאה למדינות אלו לא יחול על מי שישהה בשטח שדה התעופה של אותה מדינה לזמן של עד 12 שעות מהנחיתה (עבור טיסות קונקשיין). 

כמו כן, הממשלה הסמיכה את שרי הפנים והבריאות למנות יושב ראש לוועדת החריגים ויושב ראש לוועדת ההשגות, כך שבראש ועדת החריגים וועדת ההשגות יעמוד עובד של רשות האוכלוסין ועובד של משרד הבריאות.

*התקנות יהיו בתוקף מיום שני, ה-3.5.21 ועד ליום ראשון, ה-16.5.21.*

טיסות אל /מאוקראינה הן באחריות חברות התעופה. יש להתעדכן באתרי האינטרנט של 

El Al, UIA וארקיע

רישום אזרחים ישראלים שנולדו בחו”ל

על פי חוקי מדינת ישראל, מי שנולד/ה לפני 18.11.1980 לאזרח/ית ישראלי/ת או מי שנולד/ה החל מתאריך זה לאזרח/ית ישראלי/ת, שקיבל אזרחותו/ה מכוח שבות, ישיבה, התאזרחות או מכוח לידה בישראל  – הוא/היא אזרח/ית ישראלי/ת.

לחצו כאן למידע על: דרישות מקדימות להגשת הבקשה, מי יכולים להגיש הבקשה?, איך להגיש את הבקשה, מה צריך לצרף עלות ומידע נוסף 

כתיבת תגובה


לישראלים שהוריהם בארץ או מרוחקים!

קבלת מידע ישיר בנושאי פנסיה, צוואות, שירותי רפואה, ביקורים בארץ ועוד.
סקירות שונות של אפשרויות טיפול, אשפוז, ימי כיף, סיוע משפטי.
הטבות כספיות בלעדיות למגוון מוצרים ושירותים.
מפגשים מקוונים עם מומחים בנושאים רלוונטיים.
כל החדשות מארץ בעמוד אחד!

ההרשמה בחינם ומיידית!