הקלות בהתוויות הרפואיות למתן קנביס רפואי – הודעה ממשרד הבריאות

משרד הבריאות מפרסם הקלות בהתוויות הרפואיות למתן קנביס רפואי תוך חיזוק שיקול דעתו של הרופא המומחה

כחלק מיישום המתווה המערכתי של רפורמת הרגולציה המאפשרת בתחום הקנאביס הרפואי שפורסם באוגוסט 23, היום מפרסם משרד הבריאות עדכון לנוהל ההתוויות הרפואיות (נוהל 106).

במסגרת העדכון ניתן משקל רחב יותר לשיקול דעתו של הרופא המומחה והוסרו מגבלות שונות שהיו עד כה, זאת תוך שמירה על הדגשים הרפואיים הנדרשים ועל מתן קנאביס רפואי למטופלים על בסיס עקרונות רפואיים ומדעיים מבוססים. 

העדכון בוצע בהתאם להמלצות הגורמים הרפואיים הרלוונטיים ולאחר אישור ועדת ההתוויות, כאשר ההקלות בהתוויות שאושרו ע”י גורמי הרפואה, יסייעו להגברת האוטונומיה הרפואית של הרופאים המומחים המטפלים, לצד הקלת הזמינות והקטנת הביורוקרטיה לחולים הזקוקים לקנאביס רפואי.

להלן עיקרי העדכון:

1. בוטל התנאי שקנאביס רפואי יינתן על ידי הרופא המומחה רק כקו אחרון והודגש שיקול הדעת של הרופא המומחה המטפל בעניין מתן קנאביס רפואי בתחום מומחיותו, במספר רב של התוויות.

2. עודכנה ההתוויה בתחום הכאב, כך שתהיה הקלה של משך הטיפול במרפאת הכאב למטופלים מעל גיל 45 הסובלים מכאב כרוני עם אבחנה ברורה רשמית.

3. עבור מטופלים על הספקטרום האוטיסטי – עודכנה ההתוויה למטופלים על הספקטרום האוטיסטי טרם הגעתם לגיל 5, העומדים בקריטריונים הרפואיים, בהינתן אישור פרטני של ראש אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות או של ראש שירותי בריאות הנפש בקופת החולים.

4. עודכנו ההתוויות בתחום הפוסט טראומה (PTSD) בדרגת חומרה בינונית ומעלה המאופיינת במצוקה נפשית רבה, בין היתר כך שרופא יוכל לרשום קנאביס רפואי לחולים עם 30% נכות לפחות, לפי סעיפי המוסד לביטוח לאומי/משרד הביטחון, זאת כבר לאחר שנה ולא שלוש שנים, כפי שהיה עד כה. 

5. הנוהל שונה כך שיתייחס גם לאמות המידה המקצועיות הראויות למתן מרשמים בהתאם לתקנות המרשמים שנכנסות לתוקף בסוף מרץ 2024.

שירה סולומון, דוברת משרד הבריאות

 
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print

כתיבת תגובה


לישראלים שהוריהם בארץ או מרוחקים!

קבלת מידע ישיר בנושאי פנסיה, צוואות, שירותי רפואה, ביקורים בארץ ועוד.
סקירות שונות של אפשרויות טיפול, אשפוז, ימי כיף, סיוע משפטי.
הטבות כספיות בלעדיות למגוון מוצרים ושירותים.
מפגשים מקוונים עם מומחים בנושאים רלוונטיים.
כל החדשות מארץ בעמוד אחד!

ההרשמה בחינם ומיידית!